parallax background

کمیته برند تجاری

کمیته واحد های تولیدی صنعتی
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
کمیته گردشگری خوراک
مهر ۱۵, ۱۳۹۹

کمیته برند تجاری

این کمیته به دنبال راهکارهای مناسب برای برندسازی و حمایت از برندهای موجود داخلی در زمینه صنعت خوراک در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. محورهای این کمیته به شرح زیر است:

  • بررسی سازوکارها و ابزارهای مناسب برای برندسازی محصولات تولیدی غذایی و معرفی الگوهای برتر در این حوزه؛
  • بررسی سازوکارهای لازم برای حمایت و تقویت برندهای موجود تولیدی و توزیعی خوراکی؛
  • حمایت از برند محصولات ایرانی در سطح بین‌المللی؛
  • بررسی سازوکارهای لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز به‌منظور بررسی و تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی در راستای پیشنهاد برندهای مناسب در زمینه فعالیت‌های اقتصادی؛
  • ارائه سازوکارهای لازم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت استفاده از فناوری اطلاعات در تولید و تجارت صنایع خوراکی.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است