parallax background

کمیته سرآشپزان وآشپزان

کمیته فناوری و نوآوری
مهر ۲۶, ۱۳۹۹
کمیته راهنمای گردشگری خوراک
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

کمیته سرآشپزان وآشپزان

کمیته سرآشپزها و آشپزها

سرآشپز، فردی مجرب با تحصیلات آکادمیک حرفه‌ای در زمینه آشپزی خوراک ملل است که سرپرست گروهی از آشپزهاست و به نوعی بر تمامی فعالیت‌های آشپزخانه، خرید مواد اولیه مناسب، نحوه عملکرد کارکنان، تنظیم منو (تنظیم فهرست غذا)، کسب اطمینان از رضایت مشتری نسبت به کیفیت طعم و مزه غذاها و هم‌چنین آراستگی ظاهری غذا مدیریت و نظارت می‌کند. آشپز، فردی است که در زمینه آشپزی حرفه‌ای عمل می‌کند و تجربه زیادی دارد، اما تحصیلات حرفه‌ای و فنی در زمینه آشپزی ندارد. کمیته سرآشپزها و آشپزها به‌منظور دستیابی به محورهای زیر تشکیل شده است:

نظارت و تأیید فرایند دستورهای تهیه خوراک گردآوری شده از سراسر کشور و تعیین میزان هم‌پوشانی و یا شباهت هریک از خوراک‌ها با دیگر کشورها؛
– همکاری و همفکری در ثبت معنوی و برندسازی خوراک‌های اصیل شناسایی شده در سطح ملی و بین‌المللی؛
– معرفی و حمایت از آشپزهای مجرب در سطح ملی؛
– ارائه راهکارهای عملی برای تبدیل وضعیت آشپز به سرآشپز؛
– برگزاری دوره‌های معتبر و بین‌المللی برای ارتقای سطح علمی آشپزها؛
– معرفی و حمایت ملی و بین‌المللی از سرآشپزها؛
– برگزاری کارگاه‌های آموزشی معتبر ملی و بین‌المللی با همکاری سرآشپزهای عضو کمیته.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است