parallax background

کمیته تاریخ نگاری خوراک

کمیته توسعه روابط تجاری و اقتصادی و مناسبت‌ها
مهر ۱۶, ۱۳۹۹
کمیته گیاهان داروئی و عرقیجات
مهر ۱۶, ۱۳۹۹

کمیته تاریخ نگاری خوراک

هر منطقه جغرافیایی و تاریخی، نظام غذایی مختلفی بر اساس نحوه زیست، فرهنگ، چگونگی پخت، ذائقه، توزیع و مصرف دارد که میراث فرهنگی ناملموس آن منطقه به شمار می‌رود. کمیته تاریخنگاری خوراک در صدد شناسایی خوراک ایرانی در طول تاریخ با استناد به منابع دست اول و اسناد تاریخی، احیای روش‌های پخت آن‌‌‌ و شناساندن خوراک اصیل ایرانی به جامعه می باشد. محورهای این کمیته عبارت است از:

  • ارائه پیشینه و تاریخچه خوراک ایرانی؛
  • بررسی چگونگی طبخ غذاها و نوشیدنی‌ها بر اساس متون تاریخی و آشپزی نامه‌ها(مواد اولیه، ابزار و وسایل، شیوه پخت و …)؛
  • تحلیل تاریخی طبخ غذاها به روش تاریخ شفاهی و مصاحبه فعال؛
  • استناد به عکس‌ها و نگاره‌های تاریخی مربوط به غذاها و نوشیدنی‌ها.

تیم ما

ZahraZahraCover
DrALIDrALWI
BagheriBagheriCover
MatinSadatMatinSadatCover
nadiyanadiyaCover
KazemiKazemiCover
MahshidMahshidCover
MasoumehMasoumehCover
MoeiniMoeiniCover

دیدگاه ها بسته شده است