parallax background

کمیته راهنمای گردشگری خوراک

کمیته سرآشپزان وآشپزان
آبان ۸, ۱۳۹۹
آشپزان و سرآشپزان
آذر ۱۶, ۱۴۰۰

کمیته راهنمای گردشگری خوراک

راهنمایان گردشگری به عنوان رسته شغلی که تمامی تلاش‌های گوناگون کمیته ملی خوراک ایرانی را ارائه خواهند داد؛ اهمیت بسزایی دارند. راهنمایان مسلط و باانگیزه گردشگری خوراک، پس از بسترسازی و ایجاد جاذبۀ خوراک‌های ایرانی در مناطق مختلف، اهداف گردشگری خوراک را پیش خواهند برد. از این روی، کمیته راهنمایان گردشگری خوراک با هدف آگاه‌سازی و آموزش راهنمایان گردشگری تخصصی خوراک ایرانی و زمینه‌سازی برای فعالیت آن‌ها تشکیل شده است. محورهای کمیته زیر عبارت است از:

  • نام نویسی و فراخوان برای راهنمایان گردشگری علاقمند به حوزۀ گردشگری خوراک؛
  • استفاده از تجربیات آن‌ها برای بکارگیری در کمیته‌های گوناگون؛
  • آموزش و آگاه‌سازی راهنمایان دربارۀ تاریخچه، شیوۀ طبخ و نحوۀ پذیرایی خوراک‌های ایرانی و خدمات مرتبط با گردشگری خوراک؛
  • انگیزه‌دهی و کنترل و آموزش مستمر این رسته شغلی برای افزایش کیفیت خدمات گردشگری خوراک.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است