parallax background

کمیته واحد های تولیدی صنعتی

کمیته خوراک بین الملل
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
کمیته برند تجاری
مهر ۱۵, ۱۳۹۹

کمیته واحد های تولیدی صنعتی

کمیته واحدهای تولیدی صنعتی به منظور حمایت از کلیه کارخانجات و کارگاه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات صنعتی خوراکی تشکیل شده است. محورهای این کمیته عبارت است از:

  • حمایت از توسعه کمی و کیفی صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در صنعت خوراکی؛
  • توانمندسازی فعالان حوزه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و بررسی موانع موجود در این حوزه به همراه ارائه راهکارهای رفع آن‌ها؛
  • حمایت از توسعه صادرات صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در حوزه مواد خوراکی.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است