parallax background

کمیته مسئولیت های اجتماعی

کمیته راهنمای گردشگری خوراک
مهر ۱۶, ۱۳۹۹
کمیته دمنوش ها و افزودنی ها
مهر ۱۶, ۱۳۹۹

کمیته مسئولیت های اجتماعی

هدف اصلی این کمیته، ترویج و ترغیب مردم به حمایت از تولیدات داخلی به‌ویژه محصولات خوراکی با ارائه الگوهای اسلامی و ایرانی و حمایت از تشکل‌های مردمی و اقتصادی است. محورهای این کمیته عبارت است از:

 • ترویج خرید و فروش محصولات ایرانی در بین مردم و ترغیب مراکز توزیعی به خرید محصولات ایرانی برای طبخ و تهیه خوراک در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید؛
 • حمایت از مراکز توزیعی در ادارات و سازمان‌ها و ارائه پیشنهادات به‌منظور دفاع از حقوق آن‌ها درسازمان‌های ذی‌ربط؛
 • ارائه الگوهاي اسلامي و ايراني به جامعه در جهت امور مدني و اجتماعي و تسهيل پذيرفتن مسئوليت در قبال تولیدات ایرانی؛
 • بررسي راهكارهاي افزايش اخلاق حرفه‌اي در كسب و كار خوراک با ارائه الگوي اسلامي و ايراني؛
 • رصد کردن شاخص‌های اثرگذار بر فضای کسب‌و‌کار خوراک ایرانی و تلاش برای بهبود وضعیت آنان؛
 • لزوم بررسی قوانین مانع توسعه خوراک ایرانی و پیگیری اصلاح رویه‌ها؛
 • تدوین نظام‌نامه ارتباط اطلس خوراک ایرانی با تشکل‌های اقتصادی و مردمی بزرگ کشور؛
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تشکل‌های اقتصادی و مردمی درباره خوراک ایرانی؛
 • ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی و مردمی فعال برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی و مردمی که فاقد تشکل فعال می‌باشند؛
 • ارزیابی عملکرد کمی و کیفی تشکل‌های اقتصادی و مردمی موجود خوراک جهت ارتقاء عملکرد آن‌ها؛
 • جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است