parallax background

کمیته بهره وری و مدیریت کیفیت

کمیته سفره آرایی
مهر ۱۶, ۱۳۹۹
کمیته راهنمای گردشگری خوراک
مهر ۱۶, ۱۳۹۹

کمیته بهره وری و مدیریت کیفیت

منظور از بهره‌وری و مدیریت کیفیت، تلاش برای استانداردسازی و آماده‌سازی دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام مسئولیت‌های گوناگون، نظارت و کنترل بر رسته‌های گوناگون شغلی مرتبط با صنعت خوراک و گردشگری خوراک شامل دستور کار چگونگی انتخاب تأمین‌کنندگان، سفارش و تحویل‌گیری مواد اولیه، کنترل کیفیت در کلیه مراحل تولید و آماده‌سازی و تحویل سفارشات خوراکی می‌باشد. هدف کمیته دستیابی به بهترین نحوۀ ارائۀ خدمات گردشگری خوراک و پذیرایی و برنامه ریزی برای تکرار سفارشات و ارائه خدمات بهتر است. محورهای این کمیته عبارت است از:

بررسی علمی و تهیه لیست تمامی عملیات ها و مسئولیت های مختلف در‌ فرآیندهای گوناگون کاری در دو بخش فنی گردشگری و خوراک؛

تهیه دستورالعمل‌ها و شیوه تهیه خوراک‌های مناطق مختلف؛

 • استانداردسازی دستورالعمل‌ها با توجه به پیشنهادها و استفاده از توان نیروهای فنی در سراسر کشور؛
 • تلاش برای ارائۀ خوراک‌ها با بهترین برندسازی و شیوۀ ارائه خدمات وابسته به آن با پیشنهادات نیروهای فنی گردشگری.
 • ارائه راهکارهای بهره‌وری در تولید جهت کنترل قیمت تمام شده تولیدات و انتقال آن به مصرف کننده؛
 • ارائه پیشنهادات لازم در زمینه چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در فعالیت‌های جامعه؛
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی و سازوکارهای ارتقاء کیفیت بهره‌وری و اثربخشی آن؛
 • ارائه چارچوب و ضوابط تعیین صلاحیت مراکز آموزشی به‌منظور واگذاری برگزاری دوره‌های آموزشی بهره‌وری مورد نیاز به این مراکز؛
 • ارائه سازوکارهای لازم در خصوص ترویج و فرهنگ‌سازی در زمینه ایجاد رویکرد مصرف غذای ایرانی در انجام فعالیت‌های اقتصادی از طریق ارتقاء نظام مدیریت بهره‌وری؛
 • ارائه سازوکارهای لازم برای شناسایی اساتید و متخصصین واجد شرایط جهت تدریس در دوره‌های آموزشی بهره‌وری مورد نیاز؛
 • شناسایی عوامل مؤثر بر خوراک ایرانی و آگاهی از نقش این عوامل در کاهش یا افزایش بهره‌وری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء بهره‌وری؛
 • ارائه و پیش‌‌بینی سازوکارهای حمایتی از پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با خوراک ایرانی؛
 • ارائه سازوکارهای ایجاد هماهنگی لازم با سازمان‌های مرتبط برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های بهره‌وری و فرهنگ مصرف خوراک ایرانی در مدارس ابتدایی و متوسطه و دانشگاه‌های کشور.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است