parallax background

کمیته سفره آرایی

کمیته رسانه و خدمات مجازی
مهر ۱۶, ۱۳۹۹
کمیته بهره وری و مدیریت کیفیت
مهر ۱۶, ۱۳۹۹

کمیته سفره آرایی

تزئین سفره، انتخاب ظروف مناسب و نحوۀ پذیرایی اهمیت بسزایی در گردشگری خوراک دارد. از این روی، کمیته سفره‌آرایی درصدد تلاش برای زنده ساختن سنت پذیرایی از میهمان با استفاده از چینش‌های مرسوم بین اقوام مختلف است. محورهای این کمیته به شرح زیر است:

  • بررسی چینش و آرایش خوراک در بین اقوام؛
  • تلاش برای مقبولیت و دلپذیرتر نمودن خوراک ایرانی نزد مردم ایران و گردشگران خارجی؛
  • بکارگیری تناسب مزه‌ها و سازگاری مواد خوراکی گوناگون در بهتر نشان دادن آن‌ها در میز یا سفره‌های خوراک.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است