parallax background

کمیته اعتبار سنجی و مالکیت معنوی

کمیته آموزش
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
کمیته تامین مواد خوراکی
مهر ۱۵, ۱۳۹۹

کمیته اعتبار سنجی و مالکیت معنوی

محتوای خود را اینجا وارد کنید

اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای کلیه شرکت‌ها و مؤسسات پذیرایی داخلی و معرفی آن‌ها به دیگر شرکت‌های تهیه و پخش خوراک در سطح ملی و بین‌المللی و ثبت مالکیت معنوی خوراک بومی و سنتی از اهداف کمیته اعتبارسنجی و مالکیت معنوی است که محورهای آن به شرح زیر می‌باشد:

  •  ارائه راهكارهاي عملي و دقيق برای اعتبارسنجي مراکز فعال در زمینه خوراک و معرفي آن‌ها به شرکت‌های داخلي و بين المللي؛
  • بررسي چگونگی كاهش ريسك و خسارت‌های تجارت داخلی و بين المللي در زمینه خوراک ایرانی؛
  • بررسي سازوكارهاي شناسایي شركت‌هاي معتبر در حوزه‌هاي گوناگون خوراک؛
  • شناسایی و رتبه‌بندی اعتباری شركت‌هاي خارجي در حوزه‌هاي مختلف خوراک؛
  • تبيين شاخص‌هاي علمي با پشتوانه دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي و ارائه الگو به سازمان‌های وابسته به خوراک
  • ارزیابی و رتبه‌بندی واحدهای تهیه خوراک به‌منظور ایجاد انگیزه در ارتقاء کمی و کیفی آ‌ن‌ها؛
  • ثبت معنوی ملی و بین‌المللی خوراک‌های بومی و سنتی مناطق مختلف کشور؛
  • ثبت معنوی ملی و بین‌المللی خوراک‌ها و طعم‌های نو؛
  • بررسی راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولید کنندگان و مراکز توزیعی غذایی؛
  • بررسی سازوکارهای لازم برای آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه امور مربوطه به مالکیت معنوی و استفاده از ظرفیت‌های آن در جامعه.

کافل


کافل


کافل


دیدگاه ها بسته شده است