در تعریف گردشگری غذایی نیاز به تمایز بین گردشگرانی وجود دارد که مصرف غذا به عنوان بخشی از تجربه سفر و آن دسته از گردشگران که فعالیت ها، رفتارها و حتی انتخاب مقصد تحت تأثیر تجربه یک طعم جدید سفر می کنند. گردشگری غذا در نتیجه، گردشگری غذایی ممکن است به عنوان بازدید از آن تعریف شود.تولید کنندگان مواد غذایی اولیه و ثانویه، جشنواره های غذا، رستوران ها ومکان هایی که برای آن ها طعم غذا و/یا ویژگی های متخصص را تجربه می کند، اجزای گردشگری خوراک محسوب می شوند. جال توجه است؛ منطقه تولید مواد غذایی اولین عامل انگیزشی برای سفر است .بسیاری از کشورهای اروپایی دارای غذاهای قابل شناسایی یا به عبارت بهتر، کلید گردشگری خوراک هستند این موارد خوراک هایی هستند که به شدت با یک کشور خاص قابل شناسایی هستند.برای مثال می توان از کشورهای مرتبط با ماکارونی، تورتیلا، اسکارگوت، گولاش، بیروورستو رست بیف (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، مجارستان، آلمان و انگلیس،به ترتیب) نام برد.

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری خوراک
جمع آوری داده های مرتبط با دستور خوراک و تهیه بانک جامع اطلاعاتی
توسعه منوهای محلی
استاندارد سازی خوراک های محلی
برندسازی خوراک های محلی
تبلیغات و بازاریابی
برگزاری فستیوال ها، همایش ها و کلیه گردهمایی ها
ایجاد مراکز نواوری خوراک
ایجاد استارتاپ های خوراک
ایجاد راسته های خیابانی تولید و عرضه خوراک
ایجاد کرسی علمی آموزش گردشگری خوراک (تعاریف سرفصل¬های آموزشی)
تدوین تورهای گردشگری خوراک
تعلیم راهنمایان گردشگری خوراک
ترویج فرهنگ خوراک های بومی
ایجاد مزارع گردشگری خوراک
ایجاد پیوند میان گردشگری خوراک و دیگر المان های فرهنگ و هنر مانند صنایع دستی
راه اندازی موزه¬های مرتبط مانند موزه خوراک، موزه مردم شناسی و خوراک و …